Regulamin strony www.pomagam.amnesty.org.pl

Amnesty International Polska
pl. Lelewela 8 01-624 Warszawa
(22) 827-60-00
pomagam@amnesty.org.pl

Strona internetowa i związany z nią operator PayU umożliwia pozyskiwanie funduszy (darowizn) na rzecz

Stowarzyszenia Amnesty International
ul. Pi_kna 66A/2 00-672 Warszawa 
tel. (22) 827-60-00 

Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego, a tym samym darowizna przekazana na jego rzecz może zostać uwzględniona przy rozliczaniu podatku od osób fizycznych (PIT) w danym roku podatkowym,

Przekazywanie darowizn na rzecz wsparcia działań statutowych Stowarzyszenia jest możliwe za pośrednictwem operatora płatności. Operatorem płatności jest spółka PayU SA z siedzibą w Poznaniu, (adres: ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań), identyfikująca się numerami NIP 779-23-08-495, REGON 300523444, KRS 0000274399. Darowizna może zostać przekazana za pomocą przelewu elektronicznego. Szczegóły dotyczące realizacji płatności online określają regulaminy dostępne na stronie: https://www.payu.pl/pliki-do-pobrania.

Warunki płatności

Jeżeli podczas transferu darowizny użytkownik popełni błąd lub zmieni zdanie w kwestii transakcji, ma prawo do otrzymania zwrotu przekazanych środków. Prośbę o zwrot darowizny należy przesłać na adres mailowy: pomagam@amnesty.org.pl. Zwrot środków będzie przekazany za pośrednictwem operatora PayU.

Kontakt

W razie problemów ze stroną transakcyjną prosimy o kontakt mailowy: pomagam@amnesty.org.pl

Korzystanie ze strony www.pomagam.amnesty.org.pl musi odbywać się w sposób odpowiedzialny i zgodny z regulacjami prawnymi.

Zamieszczane na stronie www.pomagam.amnesty.org.pl materiały, nie mogą zawierać treści obraźliwych, obscenicznych, czy rasistowskich. W przypadku pojawiania się na stronie materiałów zawierających niedozwolone treści Stowarzyszenie Amnesty International zastrzega sobie prawo do usunięcia materiałów lub redakcji treści. Jeśli niezgodna z prawem treść/materiał figuruje na stronie należy poinformować o tym Stowarzyszenie Amnesty International korzystając z adresu e-mail: pomagam@amnesty.org.pl.

Użytkownik powinien upewnić się, że publikowane na stronie materiały nie są zastrzeżone prawem autorskim. Jeśli są użytkownik powinien uzyskiwać pisemną zgodę właściciela praw autorskich, do publikacji wspomnianych materiałów. W razie otrzymania informacji o braku zgody autora do zamieszczania materiałów na platformie www.pomagam.amnesty.org.pl. Stowarzyszenie zastrzega sobie prawo do usunięcia jakichkolwiek obrazów, grafik, zdjęć lub kopii ze strony zbiórki/zbiórek.

Użytkownik/użytkowniczka nie powinien/nie powinna:

  • Fałszować swojej tożsamości i/lub podszywać się pod inną osobę, przedstawiać - niezgodnie z prawdą - przynależności do organizacji czy instytucji;
  • Wykorzystywać strony www.pomagam.amnesty.org.pl do wysłania e-maili do osób, które nie chcą otrzymać wiadomości;
  • Wykorzystywać strony do rozsyłania ankiet, prowadzenia: konkursów, loterii, piramid finansowych lub tak zwanych „łańcuszków szczęścia”;
  • Zakłócać, w jakikolwiek sposób, pracę strony internetowej lub powiązanego z nią serwisu PayU. W tym zabrania się: transferować, instalować lub w jakikolwiek inny sposób zamieszczać wirusy, czy innego rodzaju złośliwe oprogramowanie.

Stowarzyszenie Amnesty International zastrzega sobie prawo do usunięcia jakiejkolwiek zawartości na stronie, bez ostrzeżenia, w razie naruszenia wyżej wymienionych zasad.

Your browser is out-of-date!

Update your browser to view this website correctly. Update my browser now

Close